17 853 82 12

200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza

W dniu 7 października 2022 roku o godz. 10:00 Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska organizowała uroczystość z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza. Obchody odbyły się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie przy ulicy Szopena 30. Na spotkaniu został przedstawiony referat pt. „Ignacy Łukasiewicz- wybitny polski farmaceuta w aspekcie ekspozycji Muzeum Farmacji UJ CM” przez mgr Panią Iwonę Dymarczyk z Muzeum Farmacji UJ CM.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:


- Radosław Wiatr- II Wicewojewoda Podkarpacki,

- Robert Godek- Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

- Aneta Dąbrowska- Zastępca Dyrektora ds. szkolnictwa- Wydział Edukacji,

- Monika Urbaniak- Podkarpacki Wojewódzki inspektor Farmaceutyczny,

- Robert Bugaj- Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie,

- Anna Pliś- Grymanowska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami,

- Anita Drążek- Przewodnicząca Okręgowej Rady Aptekarskiej,

- Barbara Olejarz- Dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,

- Andrzej Burnat- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,

- Joanna Nieroda – p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Parku Naukowo-Technologicznego,

- Tomasz Kondraciuk- Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie,

- ks. Jacek Kaszycki- Kapelan Szpitala Wojewódzkiego, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia,

- ks. Dr Tomasz Fulasz-  Duszpasterz Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich

 

Uczestnicy wydarzenia goście oraz farmaceuci z naszej Izby otrzymali upominek: lampę naftową na wzór lampy Ignacego Łukasiewicza.

Pod koniec spotkania Teatr bo Tak zaprezentował swój Recital: „Ordonka - jeśli kochasz mnie...”

Poniżej przedstawiamy fotorelację.