17 853 82 12

Seminarium 2 lipca 2018

W dniu 2 lipca  2018 roku o godz. 10:00 odbyło się seminarium magistrów farmacji, wykonujących zawód w aptekach Województwa Podkarpackiego, właścicieli aptek oraz przedstawicieli hurtowni. Spotkanie odbyło się w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy. Tematem głównym posiedzenia była interpretacja nowych wymagań określonych w części podstawowej Farmakopei Polskiej XI.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście:

- wykładowca Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej GUMed-  dr n. farm. Monika Gajewska. Pani Doktor przekazała informację odnośnie „Sporządzania leków w aptece w świetle znowelizowanych przepisów Farmakopei Polskiej XI” oraz - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny- mgr farm. Monika Urbaniak. Pani Inspektor omówiła bieżące sprawy dotyczące aptek ogólnodostępnych.

Ostatnim punktem programu spotkania była prezentacja „Nowych surowców do receptury aptecznej: sildenafil, minoxidil, Pentravan.” wygłoszona przez Panią mgr farm. Monikę Hap z firmy Fagron.

Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania. W seminarium uczestniczyło ponad 300 osób.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.