17 853 82 12

Seminarium z Wiceprezesem NRA i PWIF

W dniu 13 października  2017 roku o godz. 10:00 odbyło się seminarium magistrów farmacji, wykonujących zawód w aptekach Województwa Podkarpackiego, właścicieli aptek oraz przedstawicieli hurtowi farmaceutycznych z Wiceprezesem NRA,  
przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy.

Na seminarium zostały przedstawione ostatnie zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne dotyczące wprowadzenia „Apteki dla Aptekarza”. Omówiono bieżące problemy  występujące w aptekach ogólnodostępnych. Przekazano informację na temat bieżących spraw dotyczących aptek posiadających umowy na wydawanie leków.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście:

- Marek Tomków- WicePrezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,

- Małgorzata Dankowska- Dyrektor Wydziału Polityki Zdrowotnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Mariusz Trojan- Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,

- Alicja Winiarska – Kierownik Oddziału Polityki Zdrowotnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego,

- Monika Urbaniak –Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,

- Anna Pliś- Grymanowska- Naczelnik  Wydziału Gospodarki Lekami

O dużym zainteresowaniu seminarium świadczyć może frekwencja, tj. ok. 300 os. które uczestniczyły w seminarium.

Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.