17 853 82 12

Spotkanie kierowników aptek oraz farmaceutów z WIF i NFZ

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 odbyło się spotkanie kierowników aptek oraz farmaceutów z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Hotelu „U Kroczka” w Rzeszowie.

Na spotkaniu zostały omówione pytania, problemy oraz zagadnienia związane z realizacją recept i prawidłowym funkcjonowaniem aptek.

O randze spotkania świadczyć może, że uczestniczyło w nim ok. 300 farmaceutów, którzy nie tylko wysłuchali informacji podanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz  Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ale także zadawali im pytania.

Na spotkaniu odbyło się również sympozjum naukowo-szkoleniowe. Wykład „Nowoczesne podejście do bezpiecznej suplementacji we wsparciu aparatu ruchu oraz układu sercowo-naczyniowego” został wygłoszony przez dr inż. Barbarę Wielgos i mgr Konrada Klekota.

Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską.

Poniżej przedstawiamy fotorelację.