17 853 82 12

Spotkanie z Aptekarzami Powiatowymi

W dniu 19 października 2018r. odbyło się spotkanie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z Aptekarzami Powiatowymi wybranymi w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego oraz  Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym. Podczas spotkania Aptekarze Powiatowi zostali zapoznani z zadaniami aptekarza powiatowego, które zostały ustalone w   Uchwale nr 6 XXXIV Zjazdu Delegatów POIA z dnia 22 kwietnia 2017r.  w sprawie upoważnienia PORA do podjęcia działań w celu ustanowienia powiatowych przedstawicieli aptekarzy w powiatach województwa podkarpackiego. W szczególności rolą aptekarza powiatowego będzie przekazywanie do PORA opinii lokalnych aptekarzy w sprawach:  harmonogramu pracy i dyżurów aptek, wniosków, opinii i uwag w zakresie działań podejmowanych przez PORA oraz informowanie PORA o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji występujących w danym powiecie. Wybrani Aptekarze Powiatowi jednogłośnie zgłosili deklarację ścisłej współpracy z PORA na przyszłość, a pierwsze spostrzeżenia i informacje przekazali od razu.  Spotkanie było też okazją do wzajemnego poznania się oraz wymiany  doświadczeń, upłynęło szybko, w miłej atmosferze.