17 853 82 12

Spotkanie z PWIF oraz praktyczne aspekty e-recepty

W dniu 16 grudnia 2019 roku w Nowym Dworze w Świlczy odbyło się spotkanie farmaceutów z PWIF oraz szkolenie na temat praktycznych aspektów e-recepty.

Najważniejsze sprawy dotyczące aptek omówiły:

mgr farm. Monika Rybka - Inspektor Podkarpackiego Wojewódzkiego  Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie

mgr farm. Anna Pliś-Grymanowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Zakres obowiązków Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecznej przedstawił farmaceutom mgr farm. Arkadiusz Mandryk

Aktualne informacje dla aptek przedstawił w swoich wykładach mgr Marian Witkowski - Członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej pt.

1. Nowelzacja antywywozowa i jej wpływ na codzienną pracę apteki

2. e-Recepta - nowe zasady wystawiania i realizacji

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem farmaceutów albowiem uczestniczyło w niej 320 farmaceutów.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.