17 853 82 12

XL Okręgowy Zjazd Delegatów POIA

W dniu 28 czerwca 2022 roku  godz. 10.00 w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie przy ulicy Lenartowicza 17A/140-141 odbył się XL Okręgowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.