17 853 82 12

XLI Okręgowy Zjazd Delegatów POIA

W dniu 17 kwietnia 2023 roku  godz. 10.00 w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie przy ulicy Lenartowicza 17A/140-141 odbył się XLI Okręgowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.