17 853 82 12

Nowe przepisy prawne dotyczące suplementów diety oferowanych w aptekach.

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

 

ma zaszczyt zaprosić  w ramach cyklu "Webinarowe poniedziałki z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską"

na szkolenie pt.

 "Nowe przepisy prawne dotyczące suplementów diety oferowanych w aptekach. " 

które poprowadzi prelegent: dr hab. Rafał Patryn prof. UM w Lublinie

Prowadzi zajęcia z prawa medycznego i kursy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Jest wykładowcą na szkoleniach specjalizacyjnych dla lekarzy, lekarzy stomatologów i farmaceutów. Główne zainteresowania naukowe to: prawo medyczne, prawo cywilne, odpowiedzialność cywilna lekarza, odpowiedzialność prawna farmaceuty, odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotów leczniczych, prawna analiza zasad dotyczących świadczeń medycznych i prywatnego rynku usług medycznych.
Jest autorem publikacji z dziedziny: prawa medycznego, prawa farmaceutycznego i etyki lekarskiej.

• W latach 2013 – 2018 był członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie.
• W 2020 roku powołany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do pełnienia funkcji Doradcy Etycznego w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji w kadencji 2020 -2024.
• W 2020 roku powołany do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw studentów UM w Lublinie
• W 2021 roku powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do pełnienia funkcji Rzecznika dyscyplinarnego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w latach 2019-2022.

Spotkanie online odbędzie się w poniedziałek 24 października 2022 r. o godzinie 19:00.


Za udział w szkoleniu będą przyznane 2 punkty edukacyjne z puli punktów "miękkich".
Link do pobrania certyfikatu po zakończeniu szkolenia zostanie wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

Link do rejestracji: https://poia.clickmeeting.com/nowe-przepisy-prawne-dotyczace-suplementow-diety-oferowanych