17 853 82 12

Nowe terapie w chorobach genetycznych.

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

 

ma zaszczyt zaprosić  w ramach cyklu "Webinarowe poniedziałki z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską"

na szkolenie pt.

  "Nowe terapie w chorobach genetycznych."  

które poprowadzi prelegent: Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki

- lekarz specjalista pediatra i genetyk kliniczny; kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej.

Autor ponad 360 publikacji naukowych. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych, ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego” oraz wielu innych konferencji tematycznych: „Kazuistyka wieku rozwojowego - Casus pro diagnosi”, „Wspomaganie dzieci z zespołami genetycznymi. Wady cewy nerwowej”; „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska”, „Medycyna personalizowana". Wymiernym rezultatem ww. konferencji naukowo-szkoleniowych były praktyczne warsztaty terapeutyczne (bezpłatne), w których przeszkolono ok. 1000 rodziców, studentów i terapeutów.

Spotkanie online odbędzie się w poniedziałek 20 lutego 2023 r. o godzinie 19:00.


Za udział w szkoleniu będą przyznane 2 punkty edukacyjne z puli punktów "miękkich".
Link do pobrania certyfikatu po zakończeniu szkolenia zostanie wysłany na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

Link do rejestracji: https://poia.clickmeeting.com/nowe-terapie-w-chorobach-genetycznych-2-pkt-miekkie-/register