17 853 82 12

BENEFICJENT RZECZYWISTY

          W dniu 13 lipca 2020r. upływa termin zgłoszenia przez spółki prawa handlowego /za wyjątkiem spółek partnerskich/ beneficjentów rzeczywistych do publicznego rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów o nazwie: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek powyższy wynika z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie może  spowodować nałożenie na spółkę kary do 1 mln zł.  Więcej informacji można znaleźć na stronie :
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-z-o-o/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-dla-osob-kontrolujacych-spolki-handlowe