17 853 82 12

DOBIEGA TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW P1

Szanowni Państwo!

Przypominamy o tym, że dobiega termin ważności certyfikatów P1 wygenerowanych w roku 2018 do obsługi e-recept.

W związku z tym konieczne jest wygenerowanie nowych certyfikatów i zainstalowanie ich w systemach aptecznych.

W przypadku wygaśnięcia terminu ważności certyfikatu apteka nie będzie w stanie zrealizować recept,
nie będzie również możliwe wysyłanie komunikatów do ZSMOPL.

Proces certyfikacji w ponizszym linku:

https://www.cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/proces_certyfikacji_podmiotu_w_systemie_p1_5bb729b453d58.pdf