17 853 82 12

Dostęp do platformy MedRisk dla Członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Obecny stan pandemii COVID-19 przysparza wielu wątpliwości natury prawnej oraz stawia personel medyczny przed koniecznością podejmowania działań nadzwyczajnych. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. we współpracy z Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym Medrisk podjął decyzję o udostępnieniu Członkom Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej platformy MedRisk, a w jej ramach: 
· instruktażu on-line z zakresu stosowania ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dotyczy dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych związanych z rozprzestrzenianiem się zakażenia SARS-CoV-2); 
· cyklu miniwykładów dotyczących walki ze stresem, na który pracownicy ochrony zdrowia są szczególnie narażeni. 

Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym Medrisk sp. z o.o. powstała z inicjatywy środowisk ubezpieczeniowych i akademickich w celu identyfikacji czynników zwiększających ryzyko prowadzenia działalności medycznej w podmiotach leczniczych, wdrażania działań zapobiegawczych oraz ich monitorowania. 

Mentor S.A. to broker ubezpieczeniowy z ponad 25-letnim doświadczeniem, który wynegocjował ogólnopolski program ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej farmaceuty na zlecenie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

W celu uzyskania dostępu do platformy https://www.medrisk.pl/app należy podać następujące dane do logowania:
login: POIA
hasło: Podkarpacie2020