17 853 82 12

Dot. interpretacji na receptach zapisu dawkowania

W załączeniu odnośnik do pisma Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji na receptach zapisu dawkowania.

https://www.nia.org.pl/2021/02/11/pismo-ministra-zdrowia-w-sprawie-interpretacji-na-receptach-zapisu-dawkowania/