17 853 82 12

Gotowość farmaceutów do udzielania pacjentom instruktażu w zakresie obsługi inhalatorów

Szanowni Farmaceuci, 

poniżej uprzejmie przekazujemy odnośnik do kwestionariusza dotyczącego udzielania pacjentom instruktażu z obsługi tzw. inhalatorów kieszonkowych. Przedmiotowe badanie stanowi podstawę pracy magisterskiej studentki w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także posłuży do zaprojektowania interwencji szkoleniowej dla farmaceutów i pacjentów.

Kwestionariusz dostępny jest online pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScquVm4r1dRPguXKI2MWLHVWvtiaID0IHf3XRvg57MBrUy8qw/viewform?usp=sf_link