17 853 82 12

Informacja GIF o decyzjach dotyczących jakości produktów leczniczych i substancji czynnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 1 marca 2024 r. na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakładce Aktualności pojawiła się Informacja GIF  o doręczaniu i udostępnianiu decyzji dotyczących jakości produktów leczniczych i substancji czynnych. Poniżej przesyłam link do tej informacji:

https://www.gov.pl/web/gif/informacja-gif-o-doreczaniu-i-udostepnianiu-decyzji-dotyczacych-jakosci-produktow-leczniczych-i-substancji-czynnych

Zgodnie z treścią zawartą w ww. informacji decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące jakości produktów leczniczych lub substancji czynnych będą udostępniane poprzez publikację w Rejestrze Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dostępnym pod adresem https://rdg.ezdrowie.gov.pl/

Prosimy o zapoznanie się z ww. Informacją GIF i bieżące śledzenie decyzji zamieszczanych w Rejestrze.