17 853 82 12

Kierownik apteki- opinia PORA- WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020r., która weszła w życie dnia 16 kwietnia 2021r. Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie, informuje, że przy wydawaniu opinii na:
- kierownika apteki ogólnodostępnej/ szpitalnej/ zakładowej/ działu farmacji szpitalnej/ osoby odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
oraz
- opiekuna studenta praktyki zawodowej w aptece  
będzie brać pod uwagę, czy kandydat na kierownika apteki zaliczył co najmniej ostatni lub bieżący okres edukacyjny. Jednocześnie kandydat musi mieć na bieżąco opłacone składki członkowskie. Jako samorząd aptekarski zapewniamy możliwość wywiązywania się z obowiązku ustawicznego rozwoju poprzez organizację naszych webinarów oraz poprzez portal e-dukacja.