17 853 82 12

Komunikat dotyczący RODO w aptekach

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że od dnia 25 maja 2018 r. apteki obowiązane są do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”.

W tym celu Naczelna Izba Aptekarska przygotowała specjalny poradnik prawny dotyczący stosowania w aptece przepisów RODO – „Poradnik prawny – RODO w Aptece”.

https://www.nia.org.pl/2018/05/24/rodo-w-twojej-aptece-poradnik-prawny-dotyczacy-stosowania-w-aptece-przepisow-rodo/