17 853 82 12

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi w obrocie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla których upłynął termin ważności.