17 853 82 12
  • Strona główna
  • Komunikaty
  • Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie sprzedaży w aptekach środków dezynfekujących do ciała oraz służących do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie sprzedaży w aptekach środków dezynfekujących do ciała oraz służących do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego
w sprawie sprzedaży w aptekach środków dezynfekujących do ciała oraz służących
do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku


Zgodnie z art. 86 ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne apteki ogólnodostępne mogą
sprzedawać produkty służące do dezynfekcji.
Wobec zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na możliwe braki opakowań
o małej pojemności, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że apteki posiadające
izby recepturowe, mogą wydawać środki dezynfekujące do higieny osobistej oraz służące
do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku, w opakowaniach własnych, bądź
dostarczonych przez Pacjentów.
Podczas wydawania należy zachować następujące środki ostrożności:

  • przyniesione opakowanie musi być czyste;
  • osoba wydająca musi właściwie oznaczyć opakowanie (tak jak przy leku recepturowym lub aptecznym);
  • osoba wydająca musi poinformować Pacjenta, że produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego.