17 853 82 12

Komunikat KOWAL z 27 stycznia 2019 r. dot. serializacji

ws. produktów, które zostały wprowadzone do obrotu przed 9 lutego 2019 roku.