17 853 82 12

Komunikat Sanofi Aventis w sprawie produktów leczniczych zawierających walproinian

Firma SANOFI w nawiązaniu do komunikatu „Produkty lecznicze zawierające walproinian: nowe ograniczenia stosowania; wprowadzenie programu zapobiegania ciąży” opublikowanego na stronie internetowej URPLWMiPB w listopadzie 2018 roku oraz realizując dodatkowe środki minimalizacji ryzyka dla produktów zawierających walproinian, udostępnia materiały edukacyjne dla fachowych pracowników ochrony zdrowia i pacjentów, które znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem.

Materiały dostępne są również na stronach internetowych www.walproiniany.pl oraz www.sanofi.pl.