17 853 82 12

KOWAL - możliwe informacje przekazywane przez PLMVO

Wyjaśnienia i zestawiania dotyczące możliwych informacji przekazywanych przez PLMVO do systemów użytkowanych przez apteki ogólnodostępne, szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Fundacji KOWAL – https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/jakie-informacje-po-zeskanowaniu-leku-wysyla-plmvs/ zostały zamieszczone wyjaśnienia i zestawiania dotyczące możliwych informacji przekazywanych przez PLMVO (Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków) do systemów użytkowanych przez apteki ogólnodostępne, szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne.

W zależności od etapu skanowania oraz zawartości przekazywane informacje zostały podzielone na:

  1. Status – informuje o statusie paczki w systemie (Załączona tabela zawiera informacje o sposobie postępowania). Wyświetlany jest na etapie weryfikacji paczki.
  2. Komunikat – dotyczy kwestii technicznego administrowania kontem w systemie PLMVS (Załączona tabela zawiera informacje o sposobie postępowania).
  3. Alert – informuje o niezgodności zeskanowanych danych z informacjami zawartymi w PLMVS (Sposób postępowania w przypadku wystąpienia alertu znajduje się w przewodniku GIF – https://www.gov.pl/web/gif/elektroniczne-raportowanie-do-plmvo).

Jednocześnie informujemy, że Naczelna Izba Aptekarska prowadzi prace mające na celu zwiększenie czytelności informacji przekazywanych przez systemy informatyczne użytkowane przez farmaceutów.

Do pobrania:

 

Źródło:https://www.nia.org.pl/2020/09/21/wyjasnienia-i-zestawiania-dotyczace-mozliwych-informacji-przekazywanych-przez-plmvo-do-systemow-uzytkowanych-przez-apteki-ogolnodostepne-szpitalne-oraz-hurtownie-farmaceutyczne/