17 853 82 12

Międzynarodowy Program Staży dla farmaceutów | Rozpoczęcie rekrutacji 2021

Szanowni Farmaceuci,

9 grudnia br. rozpoczyna się rekrutacja do IV edycji Międzynarodowego Programu Staży dla Farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Pozytywne opinie uczestników poprzednich edycji oraz nowe aktywności, które realizują na rzecz pacjentów po powrocie do Polski dowodzą, że organizowane już od 4 lat wyjazdy szkoleniowe, stanowią źródło cennej, praktycznej wiedzy klinicznej. Co więcej, w związku z procedowaną przez Parlament RP ustawą o zawodzie farmaceuty, zebrane podczas programu doświadczenia - szczególnie z zakresu prowadzenia opieki farmaceutycznej w szpitalu - są dla naszego środowiska zawodowego niezwykle cenne.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie: https://www.nia.org.pl/staze-dla-farmaceutow/

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Link do filmu promocyjnego:
https://www.youtube.com/watch?v=ePXYp-Rvr9g&ab_channel=NaczelnaIzbaAptekarskaWarszawa