17 853 82 12

Mikrorachunek podatkowy – co to jest i jak sprawdzić jego numer?

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pomocą mikrorachunku podatkowego. Od 30.10.2019 r. ruszył specjalny system informatyczny, który generuje nam numer naszego rachunku. Dostępny jest na stronie Portalu Podatkowego https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora lub otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym. Korzystając z generatora należy kliknąć na „Mikrorachunek podatkowy” i okno „Generuj”. Klikając w okno „Generuj” wystarczy podać:

  • PESEL, dla osoby fizycznej, która:

       - nie prowadzi działalności gospodarczej

       - lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT

  •    NIP, jeśli:

       - prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT

       - lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne

Więcej informacji na ten temat:

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

GENERATOR: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/