17 853 82 12

Ministerstwo Zdrowia przypomina o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL

Poniżej znajduje się Komunikat MZ przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL.