17 853 82 12

NOWY NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

CENTRALNY REJESTR FARMACEUTÓW (CRF)

Informujemy, że właściwy numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty można sprawdzić na stronie Centralnego Rejestru Farmaceutów: https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search wpisując w wyszukiwarkę imię i nazwisko oraz przynależność do OIA.

 

WYJAŚNIENIE

1)

W dokumentach prawa wykonywania zawodu w przypadku posiadania numeru zawierającego cyfry rzymskie biuro Izby w Rzeszowie dokonuje wpisu Członkom Izby nowego 8 cyfrowego numeru.

2)

Członkowie Izby, którzy posiadają  /na pierwszej stronie dokumentu PWZ/ ośmiocyfrowy numer składający się wyłącznie
z cyfr arabskich nie muszą dopełniać żadnych formalności

3) 

Wpisu ośmiocyfrowego numeru /pisanego cyframi arabskimi/ w oryginale dokumentu dokonuje niezwłocznie Biuro Izby
w Rzeszowie po dostarczeniu PWZ:

- osobiście

- drogą pocztową (listem poleconym), kurierską - dodatkowo prosimy o informację gdzie odesłać dokumenty.

 

Przy dokonywaniu wpisu Biuro Izby sprawdza stan składek członkowskich. W przypadku zaległości prosimy przed dokonaniem aktualizacji /nowego ośmiocyfrowego numeru w dokumencie PWZ/ o wcześniejsze uregulowanie składek.

 

Informujemy także, że nadanie numeru PWZ w CRF nie jest przesłanką do wymiany dokumentu PWZ przez OIA.