17 853 82 12

Ogłoszenie GIF o naborze

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko Specjalista do spraw: inspektor ds. obrotu hurtowego w Wydziale ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego w Departamencie Nadzoru

Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem: Specjalista | Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie | Warszawa | Praca w służbie cywilnej (kprm.gov.pl)