17 853 82 12

Ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu szczepionek przeciw grypie

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta
(Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 17.09.2020 r. poz. 69)

Na podstawie art. 37azg ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo  farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493) ogłasza się, co następuje: Od dnia 18 września 2020 r.:

1) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra, w ilości nie więcej niż 1 ampułko-strzykawka na 180 dni (...)

2) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku poniżej 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra, w ilości nie więcej niż 2 ampułko-strzykawki na 180 dni (...)

Pełny tekst obwieszczenia MZ w załączeniu:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/69/journal/6323

 

Pliki do pobrania: