17 853 82 12

Przykładowe procedury, instrukcje i raporty do zastosowania w recepturze aptecznej

Informujemy, że Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska opracowała Przykładowe procedury, instrukcje i raporty do zastosowania w recepturze aptecznej. Zgodnie z monografią „Leki sporządzane w aptece”, która została dodana do Farmakopei Polskiej XI, należy wdrożyć w aptece system zapewniania jakości w ramach którego sporządzane są preparaty farmaceutyczne.

Farmaceuci, członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, którzy są zainteresowani otrzymaniem opracowania, proszeni są o składanie wniosków do biura POIA. Opracowanie będzie udostępnione członkom POIA, którzy złożą oświadczenie o nie rozpowszechnianiu jego treści i nie przekazywaniu go osobom trzecim oraz nie mają zaległości w płaceniu składek. Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć w formie pisemnej osobiście do biura POIA lub przesłać pocztą na adres POIA.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dla pracowników Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie za weryfikację merytoryczną opracowania.

 

Wzór wniosku w załączeniu.