17 853 82 12

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji recept po 8 stycznia 2020 r.

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r.

Komunikat ze strony Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/e-recepty-obowiazkowe-od-8-stycznia-2020-r

MZ informuje o wejściu e-recepty, przy czym recepty papierowe po 8 stycznia 2019 roku również należy realizować.