17 853 82 12

PORADNIK wdrażania systemu HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP) dla aptek

 

 

 

Informujemy, że Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska  uzyskała prawo do korzystania z Poradnika wdrażania systemu HACCP oraz zasad Dobrej praktyki Higienicznej ( GHP) dla aptek, na zasadzie sublicencji. Apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które dokonują obrotu np. suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, są traktowane jako podmioty działające na rynku spożywczym. W związku z tym muszą dopełnić obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa żywnościowego - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 594).   

 

Farmaceuci, członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, którzy są zainteresowani otrzymaniem Poradnika, proszeni są o składanie wniosków do biura POIA. Poradnik będzie udostępniony członkom POIA, którzy złożą oświadczenie o nie rozpowszechnianiu jego treści i nie przekazywaniu go osobom trzecim oraz nie mają zaległości w płaceniu składek. Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć w formie pisemnej osobiście do biura POIA lub przesłać pocztą na adres POIA. Obowiązek złożenia  oświadczenia – zapewnienia  wynika z treści zawartej umowy sublicencyjnej, a jego naruszenie może skutkować roszczeniem odszkodowawczym.

 

Wzór wniosku w załączeniu.

 

Pliki do pobrania: