17 853 82 12

Prośba w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie następujących informacji:

1) jaki średni koszt ponosi właściciel apteki za 1 nocny dyżur apteki;

2) ile średnio sprzedawanych jest leków podczas dyżuru nocnego apteki oraz jaka jest wartość tych leków (liczona według ceny detalicznych), z podziałem na leki z wykazu leków refundowanych i leki nierefundowane ze środków publicznych;

3) ile średnio sprzedawanych jest wszystkich produktów podczas dyżuru nocnego apteki oraz jaka jest wartość tych produktów (liczona według ceny detalicznych).

Bardzo prosimy o najszybszą odpowiedź w terminie nie dłuższym niż do końca miesiąca października dla potrzeb Ministra Zdrowia.

 

dziękujemy,

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska