17 853 82 12

Uzależnianie sprzedaży hurtowej od przesyłania skanów recept - stanowisko MZ

"Zatem podsumowując należy wskazać, że żądanie przekazywania jakichkolwiek kopii recept do hurtowni w celu dokonania weryfikacji istnienia zapotrzebowania na lek jest działaniem nieposiadającym żadnego umocowania w obowiązujących przepisach prawa.

Brak jest podstaw, by pracownik hurtowni weryfikował (kwestionował) decyzję profesjonalisty, odpowiedzialnego za prowadzenie apteki."

Pełny tekst stanowiska MZ w pliku pdf:

Pliki do pobrania: