17 853 82 12

Przewodnik zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków

Główny Inspektorat Farmaceutyczny udostępnił przewodnik "Zarządzanie alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków dla produktów podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego 2019 r."

Celem przewodnika jest przedstawienie sposobu postępowania w sytuacji wystąpienia alertu podczas weryfikacji i wycofania produktów leczniczych z systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.