17 853 82 12

Publikacja DNUR - recepty na 120 dni!

Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1938).

Oznacza to, że od 21.09.2023 wchodzi w życie przepis stanowiący o nowym maksymalnym okresie na jaki można wydać pacjentowi lek przy realizacji recepty elektronicznej.

Nowy okres wynosi 120 dni kuracji wyliczony na podstawie dawkowania na recepcie.

Dotyczy to wszystkich recept, a zatem również tych wystawionych przed 21.09.2023.

Wydanie maksymalnej ilości na 120 dni kuracji może być realizowane w ramach częściowej realizacji recepty.

Dla recept na których przepisano leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni kuracji kolejne realizacje recepty
będą możliwe od 1 listopada 2023 r.

Proszę również pamiętać, że przepis o 3/4 okresu i przeliczaniu wchodzi dopiero od 1 listopada.

Podsumowując, od 21.09.2023 wydajemy leku na maksymalnie 120 dni kuracji zgodnie z dawkowaniem.