17 853 82 12

Realizacja recept w związku ze zmianami wprowadzanymi nowelizacją Ustawy refundacyjnej

Szanowni Państwo!

Nowelizacja Ustawy o refundacji wprowadzi wiele pozytywnych zmian w funkcjonowaniu polskich aptek. Należą do nich m.in. podwyższenie tabeli marż, czy zmiany w zasadach organizacji dyżurów nocnych aptek, które co do zasady będą finansowane przez NFZ lub przez powiat.

Niestety, w nowelizowanych przepisach znalazły się dość niejasne zmiany dotyczące sposobu realizacji recept, które ograniczają możliwość wydania leku na maksymalnie 120 dni terapii. W związku z wieloma wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów oraz początku ich obowiązywania, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie Pan mgr farm. Marian Witkowski, przygotował opracowanie dotyczące zmian. Za jego zgodą udostępniamy opracowanie poniżej.

Uwaga! Należy mieć na względzie, że w związku z ryzykiem chaosu od 1 listopada w obszarze realizacji recept do tego czasu jeszcze wiele może się wydarzyć, stąd proszę pamiętać, że ostateczna wykładnia stosowania nowych przepisów może się jeszcze zmienić. Postulatem Samorządu Zawodu Farmaceuty jest maksymalne uproszczenie zasad realizacji recept i skończenie z "receptologią stosowaną".

Proszę śledzić bieżące komunikaty.