17 853 82 12

Rozliczenie okresu edukacyjnego 2018-2022

Rozliczenie okresu edukacyjnego 2018-2022

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie przypomina o konieczności rozliczenia kolejnego okresu edukacyjnego, który kończy się 31 grudnia 2022 r.

Informujemy, że w grudniu 2022 r. kończy się kolejny okres edukacyjny (2018-2022) trzem grupom farmaceutów:

  • Farmaceutom, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2017 r.
  • Farmaceutom, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2012 r.
  • Farmaceutom, który otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu w 2007 r.

 

W celu rozliczenia okresu edukacyjnego 2018-2022, prosimy o:

  1. dostarczenie certyfikatów bezpośrednio do biura POIA, ul. Lenartowicza 17A/140-141 w Rzeszowie

lub

  1. przesłanie certyfikatów do siedziby POIA, ul. Lenartowicza 17A/140-141
    w Rzeszowie przesyłką kurierską lub pocztą polską.

WAŻNE!!

Przedłużenie cyklu edukacyjnego

Farmaceuta, który nie zdążył w okresie 5 lat uzyskać 100 pkt edukacyjnych może wystąpić do Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie z wnioskiem o przedłużenie bieżącego okresu edukacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2022 r.

 

Brak wypełniania obowiązku rozwoju zawodowego farmaceuty i zaliczenia okresu edukacyjnego, zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie farmaceuty,  może skutkować np. negatywną opinią dotyczącą spełniania warunków możliwości pełnienia funkcji kierownika.