17 853 82 12
  • Strona główna
  • Komunikaty
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 sierpnia 2016 r., poz.1261 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2016 r. oznaczono kolorem czerwonym