17 853 82 12
  • Strona główna
  • Komunikaty
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 października 2019 roku.