17 853 82 12

Spotkanie z Aptekarzami w Starostwie Leżajskim w dniu 11.12.2017r.

 

        Farmaceuci z aptek ogólnodostępnych

                   z Powiatu Leżajskiego

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w celu ustalenia zasad współpracy między Samorządem Powiatowym a Samorządem Aptekarskim.

Nadto w trakcie spotkania zostanie wybrany przedstawiciel farmaceutów, który będzie reprezentował aptekarzy w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Leżajsku oraz Podkarpacką Okręgową Radą Aptekarską.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku o godzinie 1300 w Muzeum Ziemi Leżajskiej (Dwór Starościński), ul. Mickiewicza 20A.