17 853 82 12

Substancje psychoatywne - aktualizacja

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym przeliczania postaci substancji psychoaktywnych na czystą substancję czynną, farmaceuta wydając lek nie przelicza ilości substancji psychoaktywnej na czystą substancję czynną. Pod uwagę należy brać zawartość substancji czynnej niezależnie od postaci (rodzaju soli, estru itd.)

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia - substancje psychoaktywne.

Jednocześnie przypominamy wymogi które farmaceuta powinien spełnić wydając lek zawierający substancję psychoaktywną:

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, art. 71a.:

  • Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.
  • Wydając produkt leczniczy, o którym mowa w ust. 1 lub 2, farmaceuta lub technik farmaceutyczny informuje, że wydawany produkt leczniczy zawiera substancję psychoaktywną i podaje pacjentowi informację na temat sposobu dawkowania oraz o możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego.

Komunikat przygotował: mgr farm. Marcin Bochniarz

Pliki do pobrania: