17 853 82 12

Szkolenia dla Farmaceutów

Informujemy, że szkolenia organizowane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską są kierowane do członkow POIA, magistrów farmacji posiadających Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty. Tematyka szkoleń jest dostosowana do bieżących zagadnień nurtujących Farmaceutów związanych z wykonywaniem zawodu i są one opłacane ze składek członkowskich. W związku w powyższym w szkoleniach uczestniczyć mogą jedynie osoby posiadające tytuł magistra farmacji.