17 853 82 12

URPL skrócenia – kwiecień 2023 r.

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy zestawienia przedstawiającego produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – za kwiecień 2023 r.