17 853 82 12

URPL skrócenia terminu ważności - listopad 2023r.

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy zestawienia przedstawiającego produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – za listopad 2023 r.