17 853 82 12

URPL skrócenia terminu ważności - luty 2024r.

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy zestawienia przedstawiającego produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – za luty 2024 r.