17 853 82 12

Walne Zebranie Członków Oddziału PTFarm Rzeszów

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Rzeszowie informuje, że w dniu 03.06.2017 roku o godz. 15.30 w Grein Hotel Rzeszów przy Al. Rejtana 1, po zakończeniu konferencji "Edukacja i Medycyna" pod patronatem POIA i PTFarm Rzeszów, odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4. Wybór prezesa i członków Zarządu Oddziału.
5. Wybór członków i zastępców członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie konferencji będzie można zgłosić chęć przystąpienia do PTFarm Rzeszów, przez złożenie członkom Zarządu wypełnionego formularza: http://www.ptfarm.pl/pub/File/dokumenty/deklaracja_czlonkowska.pdf

 

dr Lidia Czyż

Prezes PTFarm Oddział w Rzeszowie