17 853 82 12

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

W załączeniu uprzejmie przekazujemy otrzymany przez Naczelną Izbę Aptekarską pakiet dokumentów dedykowany farmaceutom dotyczący koronawirusa.