17 853 82 12

Wykaz Laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego

wykonujących badania skuteczności procesów steralizacji- 2017r.