17 853 82 12

Wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej w załączeniu uprzejmie przekazujemy do ewentualnego wykorzystania wzór

zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych.